Разпродажба!

ECOLAB Diesin Maxx 5L

55.00 лв. с ДДС

ECOLAB Diesin maxx е киселинно почистващо и дезинфекциращо средство за ежедневно и основно почистване. Diesin maxx съчетава антимикробно действие с отлично отстраняване на калциеви отлагания и замърсявания. След употребата на Diesin maxx остава приятно ухание. Дори да се прилага разреден, Diesin maxx проявява присъщата си способност за много добро премахване на калциевите отлагания. Област на приложение: За всички водоустойчиви и киселиноустойчиви повърхности. Идеален за повърхности в обекти с обществено предназначение, като училища, домове за медико-социални грижи, болници, спортни зали, басейни, обществени тоалетни и други високорискови области, където е необходимо почистване, премахване на варовикови отлагания и дезинфекция.

Категория: Етикет:

ECOLAB Diesin Maxx  е бактерициден съгласно EN 1276 – 2% за 5 мин.; EN 13697 – 10% за 5 мин. при
мръсни условия
Активен срещу дрожди съгласно EN 1650 – 3% за 15 мин. при мръсни условия
• Чисто – антимикробно действие, според изискванията на EN 1276/1650/13697.
• Безопасно – допринася за опазване на околната среда чрез влагането на млечна киселина в състава и снижава на риска от неправилна употреба чрез въведения червено оцветен код
• Ефективно – Едновременно отстранява варовика, почиства и дезинфекцира.

ЗАБЕЛЕЖКА / ИНФОРМАЦИЯ:
Активно вещество: 100g течност
съдържа: 2,45g бензалкониев хлорид,
8,0 g млечна киселина
Само за професионална употреба!

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Да не се смесва с други продукти!
Опаковките се предават за обезвреждане празни и затворени.
Остатъчните количества препарат се обезвреждат съгласно указанията в информационния лист за безопасност.
Ползвайте дезинфектантите безопасно!
За допълнителна информация и съвети за безопасност виж етикета и информационния лист за безопасност.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява само в оригинални
опаковки при температури между -5 и
40°С. рН (конц.): 1,8

Допълнителна информация

Тегло 5 kg