Услуги

Killing COVID 19

Почистване и поддръжка

Дезинфекция

Дезинфекциране

Ние от Актив Клийн предоставяме бърза реакция, дискретна и законосъобразна гама от услуги за дезинфекция, за да Ви помогнем да защитите бизнеса и дома си срещу инфекциозни бактерии, вируси и болести.

Нашите професионални и високо квалифицирани служители са оборудвани с необходимите лични предпазни средства, дихателни предпазни средства и специализирано оборудване за дезинфекция. Това им позволява да работят максимално ефективно и безопасно.

Предоставяме постоянни услуги в подкрепа на Вашият дом, офис или магазин, поддържайки високи нива на хугиена и професионализъм.